Socijalna inkluzija žena povratnica u BiH

Štampa El. pošta |

SOCIJALNA INKLUZIJA ŽENA POVRATNICA

Podrška TPO fondaciji u organizaciji «Treninga u komunikacijskim vještinama i psihosocijalnoj pomoći» Održan u prostorijama udruženja Krajiška suza u 12:00 sati Prisustvovali: članice tima K.suze, i volonterke k.suze (listu učesnika odnijela Naida Pekmezović, mi je nemamo) Odlučili smo da prisustvuju ovom treningu članice tima kojima je posao usko vezan za komunikacijske vještine i psihosocijalni rad, te volonterke (ne sve jer ih ima 35) kako bi stekle vještine i unaprijedile svoj rad Za tim je ova edukacija bila dosta dobra ali za volonterke (kućne njegovateljice) malo nerazumljiva jer se do sad nisu susreli sa sličnom edukacijom. Materijal je dosta poučen i koristan za budući rad ali i svakodnevni život. Promocija «Situacione analize žena povratnica u BiH» Održana dana 11.10..2010.godine u prostorijama udruženja «Krajiška suza» ul.Vahodbegova bb, Sanski Most sa početkom u 9:00h.

Učesnici promocije : - predstavnica Centra za socijalni rad - predstavnica biroa za zapošljavanje - predstavnica općine - i 4 NVO Uvodnu riječ o projektu «Socijalna inkluzija žena povratnica u BiH» nositelju projekta TPO-fondaciji i donatoru, te ukratko o situacionoj analizi, kako su prikupljani podaci, u kojim gradovima, kojom svrhom - iznijela je Almira S.T. Promociju i prezentaciju same publikacije vodio je psiholog Bojan Šošić Vođena diskusija o povratnicima ali i o drugim pitanjima jer se u našoj sredini gdje je puno raseljenih lica i lica koji su se vratili u Sanski Most, a nisu imali prijeratno prebivalište u Sanskom Mostu. Stvara se nejasnoća ko je povratnik a ko nije, i zašto se u analizi samo govorilo o povratnicima katolicima i pravoslavcima…. Za pripremu održavanja promocije unaprijed proslijeđene pozivnice i za ustanove (centar za soc.rad, biro za zaposljavanje, općinske sluzbe) obavljen lični razgovor na njihovim radnim mjestima Pozvana lokalna televizija «TV 101» i lokalni radi «radio Sana» , gdje je izjavu o publikaciji dao gospodin Bojan i predstavnica K.suze Almira S.T. Za radio urađena pisana kratka izjava o onome što se održava u našem udruženju. TV USK također je prenijela ono sto su snimili iz lokalne televizije. Promocija «Rodno osjetljive analize zakonskih dokumenata u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite, rada i zapošljavanja. Održanom u prostorijama udruženja Krajiška suza S most 24.12.2010.godine u 10:00 sati. Učesnici: - predstavnici Centra za soc rad - biroa za zapošljavanje - 5 NVO iz Sanskog Mosta (Fenix, CIM, U.Ž.Pobriježanke, Crveni križ, Udruženje «Josip Broz Tito»)i Ks kao domaćin. Ukratko o projektu «Socijalan inkluzija žena povratnica , TPO-fondaciji i donatoru, te o analizi zakonskih dokumenata i sa čim se rukovodila ,oblastima o koja su bila pokrivena analizom, te međunarodnim aktima koje je BiH potpisala.

Iscrpnu prezentaciju podataka Centra za socijalni rad Sanskog Mosta je u power pointu iznijela diplomirani psiholog gđica Zemina Kadirić. Dosta se diskutovalao za vrijeme same prezentacije podataka ali i poslije prezentacije. Statističke podatke i praksu je iznijela predstavnica Biroa za zapošljavanje gđa.Esma Ogrešević. Nailazili smo na neke propuste dal ustanova (centra ili biroa) koje su njih dvije pokušavale objasniti učesnicima ali i same tražile jedna od druge odgovore na nelogičnosti kao npr.(prijavljenik na birou za zapošljavanje ima riješeno zdravstveno osiguranje preko biroa za zapošljavanje za sebe ali i ostale članove porodice (supruga i djeca) , a ako ostvari neko svoje pravo preko Centra za socijalni rad briše se iz evidencije biroa , ima zdravstveno osiguranje preko Centra za socijalni rad (ali samo on) a ostali članovi porodice (djeca preko 15 godina i supruga) više ne. Implementacija «Treninga u komunikacijskim vještinama i psihosocijalnoj pomoći Održana tri treninga, dva na terenu, 1 selo i 1 prigradsko naselje(Trnova i Pobriježje) i jedan u prostorijama Udruženja.

Trening trajao cca 210-230 min Trening se odvijao tj. bio prilagođen učesnicama i korištena literatura iz naših dosadašnjih edukacija (tima). Trening je imao zadovoljavajući odziv i bio jako dobar za učesnice kojima je ovakav vid radionice prvi put u životu. Na tri radione učestvovale 53 žene. Radione vodile Sejada Demirović i Hikmeta Ramić Organizacija tri treninga u izgradnji mira Treninzi održani u prostorijama udruženja, svaki trening trajao cca 240 minuta. Treninge vodile Mevluda Kazić i Jasminka Šarčević Burnić. Na radionama prisustvovali 41 učesnik.

Za treninge kopirani radni materijal i podijeljen učesnicama. Uz ove treninge održana su i po jedna

radiona»testiraj se na dijalog» koja nije bila pokrivena sa sredstvima TPO fondacije u implementacija aktivnosti «16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici «