Historijat

Štampa El. pošta |

Udruženje "Krajiška suza" je nevladina humanitarna organizacija koja organizirano radi na ostvarivanju programskih ciljeva: poboljšanja kvalitete života kroz brigu o zdravstvenim, socijalnim, psihološkim, kulturnim i egzistencijalnim potrebama osoba u Sanskom Mostu.

Organizacija je registrirana 1995.godine na Višem sudu u Zenici sa sjedištem u Travniku kao Udruženje žena u ratu "Krajiška suza", te je 1996. godine promijenila sjedište u Sanski Most, 1998 preregistrirana u humanitarnu organizaciju "Krajiška suza", a 2004. godine kao Udruženje "Krajiška suza". Geografsko područje djelovanja organizacije je općina Sanski Most. (grad i 12 prigradskih naselja)

Evidentirano je trenutno oko 400 članova; žena, djece i osoba treće dobi (što nije konačan broj).

Tokom rada KS od početka do sada je imala veliki broj članova (godišnje oko 1000) koji su bili direktni ili indirektni korisnici različitih projekata.

Korisnici:

- žene:
- grupe samopomoći
- kursevi, (frizerski, krojački, engleski jezik), obuka i doobuka
- savjetovanje (ginekološko, pravni savjeti)
- relaksacija (aerobik, izleti, druženja, proslave...)
- tribine, okrugli stolovi, radio emisije
- socijalni paket (novčane donacije, donacije u hrani, garderobi, higijeni, lijekovima)
- preventivno-edukativna predavanja o zdravlju

Djeca:

- vrtić
- socijalni paket (novčane donacije, donacije u hrani, garderobi,...)
- centar za djecu sa posebnim potrebama
- kumstvo

Osobe treće životne dobi:

- kućne posjete
- dnevni centar
- medicinsko njegovateljsko zbrinjavanje u ambulanti i na terenu
- preventivno-edukativna predavanja o zdravlju
- transportna služba

Svoj rad smo započeli imajući samo entuzijazam, bez prostora za rad, bez tehničke opreme i bez bilo kakvih financijskih sredstava. Do sada je KS pored projekata koji kontinuirano teku dugi niz godina realizirala i 15 -ak kratkoročnih projekata, a direktno vezanih za programske ciljeve organizacije. Pomoć su pružile i pojedine radne organizacije, institucije i pojedinci iz lokalne zajednice.