Medicinsko zbrinjavanje u ambulanti

Štampa El. pošta |

Ambulanta u Krajiškoj suzi radi 8:00 - 16:00 / medicinska sestra
Četiri puta u sedmici rade liječnici (2 liječnika - dr. medicine rada i fizijatar)
Medicinske usluge se pružaju za sve korisnike našeg projekta, gdje se vodi uredna medicinska kartoteka - liječnički karton sa dijagnozama bolesti i propisane terapije, redovne kontrole tlaka, šećera u krvi, te karton izdanih lijekova za osobe treće životne dobi koje to nisu u mogućnosti kupiti. Veliku pažnju smo posvetili u prosvjećivanju osoba treće životne dobi i o važnosti kontrolisanja zdravstvenog stanja, koje vodi hroničnim bolestima pa samim tim i potrebom za većom njegom i samim troškovima liječenja, te do pojave drugih bolesti.

Ambulanta je otvorena svaki radni dan gdje pružamo različite vidove medicinskih usluga: kontrola tlaka i ŠUKa, previjanje rana, davanje injekcija, infuzija, EKG, savjetovanje u korištenju terapije, ishrane, bolesti i sl.. Za sve osobe treće životne dobi koje su slabo-pokretne ili zbog pogoršanja zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti posjetiti ambulantu medicinska sestra i pomoćne njegovateljice prema planu rada ili potreba odlaze na teren i kontrolišu zdravstveno stanje.