Dnevni centar za osobe treće životne dobi

Štampa El. pošta |

U cilju druženja, podržavanja, njegovanja i rehabilitacije osoba treće dobi Dnevni centar u KS radi na zadržavanju preostalih radnih potencijala u smjeru samopomoći i pomoći drugima kroz osmosatni boravak (800 - 1600 sati) sa različitim aktivnostima (okupacione, rekreacione, kulturne, obrok i medicinska njega).

Kroz aktivnosti u Dnevnom Centru: čitanje štampe, memory igre, zabavne igre (šah, domine, karte), izradu ručnih radova, gledanje TV i slušanje radija, pripremu obroka - pripremu bosanskih specijaliteta koje se sve više zaboravljaju, proslavu praznika, rodenđana, izleta…, njihovo samopouzdanje jača, shvaćaju da se njihovi radni potencijali još mogu koristiti - još uvijek mogu doprinijeti društvu, zajednici. Osoblje "Krajiške suze" ih ozbiljno prihvata, prilazi im sa pažnjom i poštovanje, vrjednuje i primjećuje njihov trud - što je najčešće u njihovim obiteljima izostavljeno.
Dnevnim centrom želimo da osobe treće dobi zadovolje niz svojih životnih potreba, želja i interesa ne napuštajući sredinu u kojoj žive.

Korisnici Dnevnog centra prate se i poslužuju u grupama različitih veličina, sadržaja, interesa i sposobnosti.