Klub žena

Štampa El. pošta |

  Od samog početka rada KS se bavi problematikom  žena i na različite načine pruža podršku ženama. 2003.god. otvara Klub žena, za žene različitih generacija, profesija i interesa kako bi im mogli pružiti ono što postojećim projektima nismo mogli. Klub je zamišljen da žene same iniciraju aktivnosti prema željama, mogućnostima i afinitetima pa je od postojanja kluba inicirano puno različitih aktivnosti:

- Grupe samopomoći
- Predavanja - korištenje postojećih potencijala žena sa Kluba (različitih zvanja i zanimanja) koje su prenosile na druge žene sa razlicitim temama: zdravlje žene, Zdrava ishrana, Kultura, tradicija, vjera…
- Proslave praznika - u cilju očuvanja tradicije, običaja, suživota, tolerancije i uvažavanja različitosti
- Kviz
- Kursevi yoge
- Fitness centar
- Organizovanje različitih akcija za prikupljanje sredstava za Projekat i ugrožene pojedince kao i grupe ljudi
- Izleti
- Seminari na različite teme od strane domaćih i stranih stručnjaka