Edukativna predavanja o zdravlju

Štampa El. pošta |

PREVENTIVNO - EDUKATIVNA PREDAVANJA O ZDRAVLJU

Preventivno-edukativna predavanja o zdravlju vođena od strane liječnika - specijalista odražavaju se u cilju prosvjećivanja stanovništva a takoder i prevenciji i kvalitetnijem liječenju određenih bolesti.

Predavanja se održavaju kontinuirano zavisno od potrebe i interesa i izvode ih liječnici specijalisti:

- neuropsihijatar
- specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
- specijalista interne medicine
- specijalista infektolog
- psihijatar i neurolog
- ginekolog