Implementirani projekti

Štampa El. pošta |

CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA

 

U cilju unaprijeđenja kvalitete življenja djece sa posebnim potrebama KS pruža podršku djeci sa različitim psiho-fizičkim sposobnostima da prihvate pozitivne društvene vrijednosti i zauzmu mjesto i poziciju u društvu koje im pripada. Podrška djeci sa pp i njihovim porodicama kroz slijedeće aktivnosti:

  • pripremni period odgoja i obrazovanja (osposobljavanje za početno znanje čitanja, pisanja i matematike),
  • logopedski tretman za djecu sa smetnjama u govoru,
  • radionički pristup - aktivno učenje i razvijanje radnih sposobnosti (djeca od 12 do 17 godina),
  • grupe podrške za majke djece sa posebnim potrebama
  • mini biblioteka sa stručnom literaturom za majke, stručni kadar i osoblje,

Ciljevi su:

  • pružanje podrške u razvoju i osposobljavanju djece kroz edukativne, korektivne i sportske aktivnosti
  • afirmacija i mogućnosti djece
  • podrška i edukacija roditeljima
  • udruženim snagama roditelja i stručnog kadra doprinijeti boljoj budućnosti djece.


Centar prihvata djecu od 4 do 17 godina gdje se radi u dvije grupe sa razlicitim aktivnostima.
Radno vrijeme Centra je 800 - 1600 sati od ponedjeljka do petka.

Ova aktivnost je finansirana od IOCC, a povremeno od privatnih lica. U nedostatku sredstava osoblje KS je radilo na volonterskoj osnovi kako bi produžili rad Centra. Obzirom na probleme sa finansiranjem s vremena na vrijeme Centar se zatvara.

 

INFORMA

 

 

KURSEVI / OBUKE

 

 

DJEČIJI VRTIĆ