Psihološka podrška / Prihodi za žene

Štampa El. pošta |

U sklopu projekta ambulantne kućne njege KS, 50 posjetiteljica vode brigu o 200 osoba treće dobi. Posjetiteljice za svoj rad imaju naknadu a također prisustvuju grupama samopomoći kao i radnim sastancima koje vode dvije članice tima KS.

Žene posjetiteljice se svakodnevno susreću sa životnim problemima na kojima treba dalje učiti - primjenjivati i usavršavati dobivena znanja i vještine, učiti na iskustvima jedna drugih i koračati zajedno dalje.
Na grupama se pored problema sa kojima se posjetiteljice susreću u radu sa osobama treće životne dobi, češće priča o ličnim problemima:


- Traumatska iskustva: gubitak voljenih osoba, iskustva iz rata, bolesti, pobačaji i sl.
- Nasilje: porodično, bračno, vanbračno- u partnerskim odnosima
- Teškoće u odgoju djece
- Prava žena u društvu
- Konflikti u porodici

Grupa je ispušni ventil ženama sa traumatskim iskustvima, naravno uz pravilno vođenje grupe. Redovnim dolaskom na grupe samopomoći žene potvrđuju važnost grupe (za njih kako kažu jedini oslonac) jer je većina žena imale traumatsko iskustvo - gubitka, način nošenja
Tradicija, porodica i okolnosti su faktori koji nas sputavaju da se borimo protiv nasilja.