Strateški plan 2014 -2020

Štampa El. pošta |

U periodu septembar - decembar 2013.god. Krajiška Suza je radila na izradi Strateškog plana.

Proces je nastojao zadovoljiti potrebe Organizacije, a urađen je po metodi participativnog planiranja.

 

Kroz SWOT analizu je odrađena analiza stanja u zajednici i Organizaciji. 

Na osnovu analize stanja urađene su Misija i Vizija Organizacije, te Strateški Ciljevi, Programi i Projekti, kao i analiza rizika implementacije Strateškog plana.

2 s

1 n

 

 

 

 

 

 

 

Tokom procesa planiranja imali smo konsultantsku pomoć OSCE Misije u BiH, Ured Bihać, ostvarenu kroz 8 radionica vođenog strateškog planiranja.  

 1 s