Aktuelnosti u Krajiškoj suzi

Redovna obuka/usavršavanje njegovateljica
Redovna obuka/usavršavanje njegovateljica

  U sklopu projekta «Kućna njega» udruženja «Krajiška   Suza», kontinuirano  se vrši  edukacija  njegovateljica   (dva seminara mjesečno),  od  [ ... ]

Opširnije
Edukacija "Njega bolesnika"
Edukacija

  Kroz projekat "Ambulantna / kućna njega" Krajiška suza pruža profesionalnu njegu. Znanje i iskustvo njegovateljica obučenih u "Krajiškoj suzi" se pokazalo jako korisnim i prepoznatljivim  [ ... ]

Opširnije
Strateški plan 2014 -2020
Strateški plan 2014 -2020

U periodu septembar - decembar 2013.god. Krajiška Suza je radila na izradi Strateškog plana. Proces je nastojao zadovoljiti potrebe Organizacije, a urađen je po metodi participativnog planiranja.  [ ... ]

Opširnije
Projekti u saradnji sa TPO fondacijom - Sarajevo
Projekti u saradnji sa TPO fondacijom - Sarajevo

Projekti u saradnji sa TPO fondacijom (transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija) - 2012 - 2013   Projekat "Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici" je implementiran u više  [ ... ]

Opširnije

Strateški plan 2014 -2020

U periodu septembar - decembar 2013.god. Krajiška Suza je radila na izradi Strateškog plana.

Proces je nastojao zadovoljiti potrebe Organizacije, a urađen je po metodi participativnog planiranja.

 

Kroz SWOT analizu je odrađena analiza stanja u zajednici i Organizaciji. 

Na osnovu analize stanja urađene su Misija i Vizija Organizacije, te Strateški Ciljevi, Programi i Projekti, kao i analiza rizika implementacije Strateškog plana.

2 s

1 n

 

 

 

 

 

 

 

Tokom procesa planiranja imali smo konsultantsku pomoć OSCE Misije u BiH, Ured Bihać, ostvarenu kroz 8 radionica vođenog strateškog planiranja.  

 1 s