Implementirani projekti

Štampa El. pošta |

CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA

 

U cilju unaprijeđenja kvalitete življenja djece sa posebnim potrebama KS pruža podršku djeci sa različitim psiho-fizičkim sposobnostima da prihvate pozitivne društvene vrijednosti i zauzmu mjesto i poziciju u društvu koje im pripada. Podrška djeci sa pp i njihovim porodicama kroz slijedeće aktivnosti:

Ciljevi su:


Centar prihvata djecu od 4 do 17 godina gdje se radi u dvije grupe sa razlicitim aktivnostima.
Radno vrijeme Centra je 800 - 1600 sati od ponedjeljka do petka.

Ova aktivnost je finansirana od IOCC, a povremeno od privatnih lica. U nedostatku sredstava osoblje KS je radilo na volonterskoj osnovi kako bi produžili rad Centra. Obzirom na probleme sa finansiranjem s vremena na vrijeme Centar se zatvara.

 

INFORMA

 

 

KURSEVI / OBUKE

 

 

DJEČIJI VRTIĆ